Zástupcovia spoločnosti AGEL SK a.s., ktorá prevádzkuje 9 nemocníc na Slovensku, sa stretli s medikmi a ošetrovateľmi na prvých univerzitách v Košiciach a v Nitre, aby im predstavili štipendijný program. Ten je určený študentom denného štúdia I. alebo II. stupňa vysokej školy v odbore všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť.

Je v záujme slovenského zdravotníctva, aby slovenskí zdravotníci liečili slovenských pacientov. Realita je taká, že v našich nemocniciach lekári aj sestry chýbajú. Ide predovšetkým o internistov, gynekológov, chirurgov, urológov, onkológov, pediatrov.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme sa v spoločnosti AGEL SK a.s. rozhodli prísť s iniciatívou a osloviť medikov a ošetrovateľov, už počas štúdia. Zaostrili sme svoju pozornosť na medikov 5. a 6. ročníkov, ošetrovateľov bakalárskeho aj magisterského štúdia. Pripravili sme pre študentov nielen štipendium a teda finančnú podporu počas štúdia, ale aj pohľad do zákulisia našich zdravotníckych zariadení s cieľom získať ich pozornosť a zasvietiť reflektor na našu spoločnosť ako ich budúceho prvého zamestnávateľa. Core message projektu „Viem ako a kde“ máme v pláne komunikovať aktívne a nepretržite prostredníctvom webovej stránky viemakoakde.sk, ktorá má dlhodobo slúžiť nielen ako informačná platforma, ale hlavne ako interaktívna sociálna sieť, kde študenti lepšie spoznajú nás a my ich.

Otvorili sme dvere do prvých univerzít, nadviazali vzťahy so Spolkami medikov a zástupcami univerzít a vysokých škôl. Prvú prezentáciu sme odštartovali na LF UPJŠ v Košiciach. O svojej budúcej kariére sa s nami prišlo porozprávať viac ako 80 študentov. Atmosféra bola živá a priateľská. Záujem študentov smeroval najmä k možnosti zamestnania sa v jednotlivých nemocniciach a k podmienkam výplaty štipendia. Študenti ocenili prezentácie našich speakrov – lekárov a sestier. Sme radi, že pozvanie medzi študentov prijal aj špičkový ortopéd MUDr. Mgr. Maroš Varga, MPH, ktorý sa venuje mladým športovcom. Promo pokračovalo na Fakulte verejnej správy a zdravotníctva UKF v Nitre, kde sme predstavili štipendijný program budúcim záchranárom a ošetrovateľom. Na stretnutie s nami prišlo takmer 150 študentov.

Veríme, že meno našej spoločnosti po tomto stretnutí začalo rezonovať v mysliach študentov pri uvažovaní o ich prvom zamestnaní.

Študenti môžu nájsť všetky potrebné informácie k štipendijnému programu, ako aj zaujímavosti z jednotlivých prezentácií na webe viemakoakde.sk

Ing. Zuzana Cyprichová, Business Development Director, AGEL SK a.s.
Mgr. Lucia Kočková, manažér komunikácie, AGEL SK a.s.

Pridaj komentár

Scroll Up