Agel Tour

Poďme sa porozprávať o vašej kariére.
Štipendium pre študentov všeobecného lekárstva, zubného lekárstva a ošetrovateľstva.

Tešíme sa na stretnutia s medikmi a budúcimi sestrami v roku 2020:

Agel Tour
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
18. februára 2020
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Kraskova 1, 949 74, Nitra
Agel Tour
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
19. februára 2020
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Kraskova 1, 949 74, Nitra
Agel Tour
UNIVERZITNÉ PASTORAČNÉ CENTRUM SV. JOZEFA FREINADEMETZA (UPeCe)
20. februára 2020
Staré Grunty 36, Bratislava
Agel Tour
UPJŠ KOŠICE
3. marca 2020
Trieda SNP 1 040 11 Košice
Scroll Up