Skupina AGEL, najväčší súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v strednej Európe, získala ocenenie za projekt Komplexného onkologického centra v Nemocnici Komárno v celoslovenskej ankete TOP inovácie v zdravotníctve 2018.

Cenu za prínos k inováciam v slovenskej medicíne prevzal počas konferencie Slovenské zdravotníctvo vo štvrtok 20. septembra riaditeľ Nemocnice Komárno Mgr. Miroslav Jaška, MPH, a námestník pre lekársku starostlivosť MUDr. Rudolf Pelikán, MPH.

„Moderná onkologická liečba je dnes celosvetová výzva. Novodobý prístup k civilizačným onkologickým ochoreniam, ktorý získajú pacienti už i v regióne, je pre nás záväzkom. Komplexné onkologické centrum zabezpečí najmodernejšiu liečbu, ktorá postupne nahradí dosiaľ používané metódy. Ocenenie nás veľmi teší, je pre nás cťou a zároveň motiváciou do ďalšej práce“

uviedol riaditeľ Nemocnice Komárno Mgr. Miroslav Jaška, MPH.

,,Veľká vďaka patrí i organizátorom ukázať verejnosti, že aj na Slovensku sú špičkové zdravotnícke pracoviská, ktoré zabezpečujú pacientom inovatívne formy liečby a zavádzajú technologické trendy do každodenného života v nemocniciach,“

dodal Mgr. Miroslav Jaška, MPH.

Snahou organizátorov je poukázať na pracoviská, výkony, operácie, či implementáciu technológií, ktoré sú jedinečné, a ktoré výrazne zvyšujú úroveň zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom na Slovenku. Laická verejnosť a odborníci dostali taktiež možnosť zapojiť sa do on-line hlasovania počas letných mesiacov.

Onkologické centrum sa buduje pre 500-tisíc obyvateľov zo spádovej oblasti južného a stredného Slovenska. V súčasnosti sa dokončuje prvá etapa výstavby, ktorá si vyžiada investície v hodnote štyri milióny eur. Tá zahrňuje taktiež obstarávanie moderného lineárneho urýchľovača s CT simulátorom.

Komplexné onkologické centrum je jedinečný a inovatívny projekt, ktorý zvýši dostupnosť zdravotnej starostlivosti nielen pre obyvateľov Nitrianskeho kraja, ale aj okolitých krajov. S otvorením nového pracoviska – oddelenia radiačnej onkológie, ktoré je súčasťou prvej časti projektu, by mala nemocnica začať poskytovať zdravotnú starostlivosť už v decembri 2018.

Pridaj komentár

Scroll Up