Príbehy

PhDr. Marta Hríbiková,s.š.dipl.s.

V Nemocnici Zvolen pracujem na neurologickom oddelení od roku 1986. Najprv ako sestra pri lôžku,amb. sestra, EEG sestra. Momentálne pracujem 13 rok v pozícií vedúcej sestry.

Vzdelávanie má stále osobité miesto v mojom profesijnom živote.Nielen počas štúdia na FZ v Banskej Bystrici, SZU Bratislave / špecializačné štúdium vo vnútorných odboroch, certifikát vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológií a neurodiagnostike/, ale aj možnosti zúčastňovať sa aktívne na odborných seminároch, konferenciách s medzinárodnou účasťou, čo mi umožňuje  zdokonaľovať sa a zvyšovať vedomostnú úroveň.Práca s mladými ľuďmi ma veľmi napĺňa a preto spolupracujem ako externý odborný pedagogický  pracovník na SZŠ vo Zvolene. Vyučujem študentov v odboroch sanitár, zdravotnícky asistent, praktická sestra. Konzultujem práce študentov bakalárskeho aj magisterského štúdia v odbore ošetrovateľstvo.

Mojím hlavným krédom je , poskytnúť pacientovi takú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá vedie k jeho skorému uzdraveniu a návratu medzi svojich blízkych a  vidieť v každom pacientovi svojho najbližšieho.

Zvyšovať kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti s cieľom aby výsledok bol spokojný pacient. To všetko može človek dokázať len vtedy, keď má okolo seba ľudí, ten správny tím, ktorý mu pomáha, može sa na nich spoľahnút a vďaka ním to môže dokázať.

PhDr. Marta Hríbiková,s.š.dipl.s.

MUDr. Mgr. Maroš Varga, MPH

“Mojim primárnym cieľom bolo pracovať s mladými športovcami a vracať ich k aktívnemu športu,” hovorí o svojej inšpirácii stať sa špičkovým a športovcami vyhľadávaným ortopédom samotný doktor Varga. O tom, že chce byť lekárom začal uvažovať vo svojich 12tich rokoch, kedy mal ťažký úraz pri športe.
Vedúci lekár Šport-artro centra v Nemocnici Košice-Šaca a zároveň námestník riaditeľa pre ambulancie. Absolvoval množstvo špecializovaných zahraničných kurzov v problematike športových úrazov, a to najmä ramenného a kolenného kĺbu. Venuje sa preto hlavne artroskopickej a otvorenej operatíve ramena a kolena.

MUDr. Katarína Plauterová - internistka

Do tímu mladých lekárov Interného oddelenia Nemocnice Komárno som sa pridala pred dvoma rokmi a bolo to výborné rozhodnutie. Pracujem ako sekundárna lekárka a teší ma, že som zaradená do špecializačného štúdia endokrinológie. Moja práca ma napĺňa. Nielen že môžem pomáhať ľuďom, ale mám priestor aj na rozvoj vďaka školeniam a účasti na kongresoch. Teší ma, že svoje povolanie vykonávam tu doma na Slovensku a teda môžem prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu nášho slovenského národa.

MUDr. Rudolf Balko – v atestačnom programe z neurológie

Vyštudoval som Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde som získal titul v roku 2015. Od septembra 2015 pracujem v Nemocnici Komárno na Neurologickom oddelení pod vedením skvelej primárky MUDr. Hanáčkovej. Práca na oddelení v periférnej nemocnici mi umožňuje stretnúť sa so širokým spektrom neurologických diagnóz. Naše oddelenie sa vyznačuje hlavne výbornými výsledkami v liečbe cievnych mozgových príhod, čo sme dokázali oceneniami aj na európskej úrovni – najvyšším “Diamantovým ocenením” udeleným organizáciami ESO (European Stroke Organization) a Angels. Nemocnica Komárno mi poskytuje profesný rozvoj a finančnú stabilitu, čo je pre mňa obzvlášť dôležité, odkedy som otcom dvoch detí.

Mgr. Marta Liška - sestra

V zdravotníctve pracujem už 24 rokov. Začala som na OAIM (10 rokov) a potom 8 rokov na záchranke. Krátky čas som pôsobila na Ambulancii klinickej onkológie. Od roku 2015 som manažérkou JIS – Odd. vn. lekárstva. Táto práca znamená pre mňa výzvu, nakoľko náš tím čakajú veľké zmeny. Vzniká nové oddelenie, v nových priestoroch, s novým technickým vybavením.

Scroll Up