Príbehy

MUDr. Martin Hlubek

Vyrastal som v rodine 2 lekárov a celé moje detstvo bolo nasiaknuté tak ako mamin kabát a otcove sako vôňou nemocničnej dezinfekcie. Až neskôr som si uvedomil, že táto vôňa určila môj ďalší osud. Na gymnáziu som sa učil tak všelijako, veľa som vyhrabal svojou inteligenciou. Alebo som si to aspoň myslel. Veľmi dobre mi išla matematika a fyzika a celkom jazyky, preto dnes žiadny neviem poriadne. Na otázku o smerovaní po gymnáziu som si 4 roky písal do rôznych dotazníkov technické vysoké školy. Vtedy v mladšom paleolite  začínala výpočtová technika a šípil som, že to bude veľmi intenzívne sa rozvíjajúci odbor. Dokonca SOČku som robil z výpočtovej techniky. Ale čím som bol starší, tým viac som si uvedomoval, vtedy v pubertálnej hlave, že asi počítačový program nie je to, čo by som chcel celoživotne ponímať ako výsledok mojej práce. Vnímal som aj každodenné rituály mojich rodičov, keď po príchode z práce si sadli ku káve a cigaretke a preberali udalosti a pacientov z nemocnice. Keď som nemal rozumieť, tak prešli do lekárskeho slangu a bol som vybavený. Nerozumel som ničomu a bolo to pre mňa istým spôsobom mysteriózne. Utkvelo mi v pamäti aj veľmi frekventné zvonenie telefónu v našom dome. Polovica hovorov boli mamičky a chceli mamu pediatra, druhá polovica boli otcove pacientky a chceli otca gynekológa. Keďže sme mali a máme s otcom podobný hlas a predstavovali sme sa rovnako, kadečo som si vypočul…V štvrtom ročníku niekedy vo februári sa nás opýtali na akú vysokú by sme radi. Vtedy som prvýkrát napísal LF. Po maturite som šiel na prijímacie skúšky na LF UK do Bratislavy, odkiaľ mi prišiel zaujímavý papier, že ma prijímajú na LF UPJŠ Košice. Škola mi akotak išla, skúšky som robil, stále som však nevedel, akým lekárom by som chcel byť. Až do 5. ročníka. Vtedy sme mali (bohužiaľ len jeden semester) predmet anestézia a intenzívna medicína. Učila ma MUDr. Antigona Studená. Táto pani Dr. malého vzrastu ale dobrého srdca podala predmet tak, že môj osud bol spečatený. Po promócii som si zháňal miesto v nemocniciach od Michaloviec po Martin. Niektoré sa ani neunúvali odpovedať, v niektorých som bol na pohovor. Aký to rozdiel oproti dnešku… Nakoniec som zakotvil v Levoči, netušiac mnohé. Mojou prvou primárkou bola MUDr. Mária Puchírová. Mali sme veľmi pestrý vzťah kolidujúci od denných hádok na rannom sedení až po spoločné večere v službe. Skvele varila. Popri nej som absolvoval prvú aj druhú atestáciu z A+IM aj medzinárodný certifikovaný kurz ďalšieho vzdelávania anestéziológov FEEA.  Po jej odchode do dôchodku som sa stal zástupcom primára na OAIM. Ale pre nezhody s vtedajšou primárkou som bol odídený na RLP, kde som sa stal primárom. Sám sebe a 6 externistom. Stále som si však uchovával úväzok aj na OAIM.  Po vstupe AGELu v 2008 došlo k personálnym rošádam na primárskych miestach, primárom na OAIM sa stal MUDr. Tomáš Jankura. Náš vzťah bol dobrý a korektný až do jeho odchodu. Po asi 5 rokoch odišiel aj MUDr. Jankura a primárom sa stal MUDr. Makara. Obaja boli tiež námestníkmi pre LPS. Po výmene riaditeľa v NsP Levoča sa uvoľnilo miesto primára OAIM a námestníka pre LPS, ktoré som prijal. Od 19. marca som poverený vedením NsP Levoča. Zbytok story poznáš.

Nemám nijaké pevné životné krédo. Mám v úcte všetkých ľudí, ktorý mali na môj život dobrý vplyv. Snažím sa robiť v danej situácii to najlepšie pre pacienta. Z výhier sa teším a z prehier sa snažím si zobrať ponaučenie. Skúmam príčiny javov, samotné konštatovanie situácie ma neuspokojuje. Mám rád ľudí a snažím sa skôr pochopiť ako súdiť. Snažím sa ostať pokorný, v okolí je dosť prípadov, keď ľudia uverili vo vlastnú dôležitosť. Slušnosť a kľud nepovažujem za slabosť ale za prednosť.

Vo svojej práci budujem tím. Chcem aby moji kolegovia boli dobrí a šťastní ľudia. Vtedy podávajú optimálny pracovný výkon. Citlivo vnímam jemné nuansy ich správania, náladu na pracovisku. Snažím sa byť ich dobrým šéfom. Primus inter pares.

MUDr. Martin Hrubek

PhDr. Marta Hríbiková,s.š.dipl.s.

V Nemocnici Zvolen pracujem na neurologickom oddelení od roku 1986. Najprv ako sestra pri lôžku,amb. sestra, EEG sestra. Momentálne pracujem 13 rok v pozícií vedúcej sestry.

Vzdelávanie má stále osobité miesto v mojom profesijnom živote.Nielen počas štúdia na FZ v Banskej Bystrici, SZU Bratislave / špecializačné štúdium vo vnútorných odboroch, certifikát vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológií a neurodiagnostike/, ale aj možnosti zúčastňovať sa aktívne na odborných seminároch, konferenciách s medzinárodnou účasťou, čo mi umožňuje  zdokonaľovať sa a zvyšovať vedomostnú úroveň.Práca s mladými ľuďmi ma veľmi napĺňa a preto spolupracujem ako externý odborný pedagogický  pracovník na SZŠ vo Zvolene. Vyučujem študentov v odboroch sanitár, zdravotnícky asistent, praktická sestra. Konzultujem práce študentov bakalárskeho aj magisterského štúdia v odbore ošetrovateľstvo.

Mojím hlavným krédom je , poskytnúť pacientovi takú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá vedie k jeho skorému uzdraveniu a návratu medzi svojich blízkych a  vidieť v každom pacientovi svojho najbližšieho.

Zvyšovať kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti s cieľom aby výsledok bol spokojný pacient. To všetko može človek dokázať len vtedy, keď má okolo seba ľudí, ten správny tím, ktorý mu pomáha, može sa na nich spoľahnút a vďaka ním to môže dokázať.

PhDr. Marta Hríbiková,s.š.dipl.s.

MUDr. Matúš Baran, MBA - plastický chirurg

Vyštudoval som 2. lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe, atestoval z plastickej chirurgie a pracujem na Jednotke intenzívnej starostlivosti Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Nemocnici Košice-Šaca, ako špecializovaný lekár. Okrem odbornej operatívy sa venujem nemocničnému Vlogu, výuke študentov a vo voľnom čase Slovenskému Červenému krížu.

MUDr. Mgr. Maroš Varga, MPH

“Mojim primárnym cieľom bolo pracovať s mladými športovcami a vracať ich k aktívnemu športu,” hovorí o svojej inšpirácii stať sa špičkovým a športovcami vyhľadávaným ortopédom samotný doktor Varga. O tom, že chce byť lekárom začal uvažovať vo svojich 12tich rokoch, kedy mal ťažký úraz pri športe.
Vedúci lekár Šport-artro centra v Nemocnici Košice-Šaca a zároveň námestník riaditeľa pre ambulancie. Absolvoval množstvo špecializovaných zahraničných kurzov v problematike športových úrazov, a to najmä ramenného a kolenného kĺbu. Venuje sa preto hlavne artroskopickej a otvorenej operatíve ramena a kolena.

MUDr. Katarína Plauterová - internistka

Do tímu mladých lekárov Interného oddelenia Nemocnice Komárno som sa pridala pred dvoma rokmi a bolo to výborné rozhodnutie. Pracujem ako sekundárna lekárka a teší ma, že som zaradená do špecializačného štúdia endokrinológie. Moja práca ma napĺňa. Nielen že môžem pomáhať ľuďom, ale mám priestor aj na rozvoj vďaka školeniam a účasti na kongresoch. Teší ma, že svoje povolanie vykonávam tu doma na Slovensku a teda môžem prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu nášho slovenského národa.

MUDr. Rudolf Balko – v atestačnom programe z neurológie

Vyštudoval som Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde som získal titul v roku 2015. Od septembra 2015 pracujem v Nemocnici Komárno na Neurologickom oddelení pod vedením skvelej primárky MUDr. Hanáčkovej. Práca na oddelení v periférnej nemocnici mi umožňuje stretnúť sa so širokým spektrom neurologických diagnóz. Naše oddelenie sa vyznačuje hlavne výbornými výsledkami v liečbe cievnych mozgových príhod, čo sme dokázali oceneniami aj na európskej úrovni – najvyšším “Diamantovým ocenením” udeleným organizáciami ESO (European Stroke Organization) a Angels. Nemocnica Komárno mi poskytuje profesný rozvoj a finančnú stabilitu, čo je pre mňa obzvlášť dôležité, odkedy som otcom dvoch detí.

Mgr. Marta Liška - sestra

V zdravotníctve pracujem už 24 rokov. Začala som na OAIM (10 rokov) a potom 8 rokov na záchranke. Krátky čas som pôsobila na Ambulancii klinickej onkológie. Od roku 2015 som manažérkou JIS – Odd. vn. lekárstva. Táto práca znamená pre mňa výzvu, nakoľko náš tím čakajú veľké zmeny. Vzniká nové oddelenie, v nových priestoroch, s novým technickým vybavením.

Scroll Up