Štipendijný program

CHCETE UŽ OD OKTÓBRA 2022 DOSTÁVAŤ ŠTIPENDIUM OD AGEL?
PRIHLÁSTE SA PRIAMO TU!

Uzávierka prihlášok 31. 7. 2022
Pre viac info kontaktujte personalista@agel.sk


Kto môže získať štipendium?

Štipendium môžete získať, ak ste študent denného štúdia I. alebo II. stupňa vysokej školy, odboru všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, alebo ošetrovateľstvo, záchranárstvo

Štipendium získate, ak sa zaviažete, že po riadnom ukončení I. alebo II. stupňa štúdia na vysokej škole, uzatvoriť pracovný pomer s poskytovateľom štipendia, spoločnosťou AGEL

Štipendium bude poskytované na mesačnej báze až do ukončenia prebiehajúceho štúdia za podmienky neprerušenia tohto štúdia

Štipendium bude poskytované študentom, ktorí po začatí každého akademického roku doručia potvrdenie o návšteve školy

Štipendium sa bude poskytovať prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu v prospech účtu študenta

Dôvodmi zastavenia poskytovania štipendia môžu byť:

strata štatútu študenta vysokej školy,

ak z dôvodu zmeneného zdravotného stavu študent stratil spôsobilosť na výkon budúceho povolania

študent sa zaväzuje uzatvoriť pracovný pomer s poskytovateľom štipendia do 60 kalendárnych dní po riadnom ukončení I. alebo II. stupňa štúdia na vysokej škole vo vopred dohodnutých zdravotníckych zariadeniach v skupine AGEL len na území Slovenska, ktoré tvoria prílohu zmluvy o výplate štipendia

študenti sú vítaní vykonávať stáže a prax v našich zdravotníckych zariadeniach zdarma

študent odboru všeobecného a zubného lekárstva sa zaväzuje zotrvať v pracovnom pomere u poskytovateľa štipendia po dobu 3 rokov od uzatvorenia pracovného pomeru

študent odboru ošetrovateľstva a záchranárstva sa zaväzuje zotrvať v pracovnom pomere u poskytovateľa štipendia po dobu 2 rokov v Bc. stupni a 3 rokov v Mgr. stupni štúdia od uzatvorenia pracovného pomeru

v prípade, že po ukončení štúdia sa rozhodnete neuzatvoriť pracovný pomer v zdravotníckych zariadeniach AGEL, neplatíte žiadnu pokutu, iba vraciate vyplatené netto štipendium, ktoré sme Vám poukázali na Váš účet.

Scroll Up