Dostanem prácu a zarobím

Naše nemocnice

KOMÁRNO

Nemocnica má najmodernejší lineárny urýchľovač svojho druhu, ktorých je vo svete len cca 10 kusov. Výsledkom aktivít nemocnice je aj významné ocenenie – podľa Zdravotníckych novín patrí Komplexné onkologické centrum v Komárne medzi TOP inovácie v zdravotníctve za rok 2018.

LEVICE

Vďaka investíciám za viac ako 280 000 eur sa postupne menia a modernizujú zdravotnícke zariadenia a medicínske prístroje.

ZVOLEN (vrátane prevádzky KRUPINA)

Inštaláciou nového autoklávu na prípravu pôd a nových chladiacich zariadení sa zlepšili podmienky pre prácu v laboratóriách nemocnice a pre zvýšenie kvality intenzívnej zdravotnej starostlivosti na OAIM boli zakúpené nové moderné pľúcne ventilátory, anestéziologické prístroje a ultrazvukové prístroje.

LEVOČA

V nemocnici bolo otvorené ODIS a zrekonštruované FBLR, HTO.

KROMPACHY

V posledných rokoch prešla nemocnica rozsiahlymi rekonštrukciami, bolo vybudované ambulantné centrum, boli zrekonštruované operačné sály na chirurgickom oddelení, ktoré teraz spĺňajú najvyššie požiadavky na prevádzku a na všetkých oddeleniach boli zriadené nadštandardné izby.

KEŽMAROK

Nemocnica získala NFP MZ SR vo výške 3,8 mil. €, čo pre nemocnicu znamená skoro kompletnú výmenu prístrojovej techniky v nemocnici od nového CT, 2 RTG, USG,  UPV a ďalších až po kompletnú výmenu posteľového fondu a navyše je z nemocnice neskutočne krásny pohľad na Tatry.

ZLATÉ MORAVCE

V minulom roku sa komplexne priestorovo aj materiálno-technicky zrekonštruovalo oddelenie Rádiológie, v rámci ktorého bolo vybudované nové pracovisko  s moderným röntgenovým zariadením s priamou digitalizáciou s PASC-som.

BRATISLAVA

V nemocnici je okrem iného aj nový prístroj In Body 370S.

Košice-Šaca

Nemocnica Košice-Šaca je dlhodobo jednou z troch najlepších všeobecných nemocníc na Slovensku podľa hodnotenia samotných pacientov a klientov. Tvorí ju tisícka zamestnancov. Zdravotníci sa starajú o pacientov zo spádovej oblasti do 200 000 obyvateľov, ročne ošetria viac ako 890 000 pacientov a viac ako 18 600 hospitalizovaných pacientov. Pôrodnica v Šaci sa teší veľkej obľube, ročne sa v nej narodí v priemere 1 900 bábätiek. Špecifikom nemocnice je vysoko špecializované popáleninové pracovisko – Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, ktorej spádovou oblasťou je polovica Slovenska. Nemocnica Košice-Šaca je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich súkromných spoločností na východnom Slovensku.

No announcements at this moment.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Scroll Up